Železný poutník

1 noc - 2 poutní místa - 50km - postní pěší pouť

26. ročník Železného poutníka

Srdečně Vás zveme na 26. ročník železného poutníka - postní pěší pouť, která se koná vždy v noci z pátku na sobotu týden před květnou nedělí. Pouť začíná mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a končí mší svatou v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Pouť se bude konat v postní době 2023.

Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření.

Případný odvoz na Hostýn během cesty je zajištěn. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám. V případě dotazů je možné využít email marian.husek@seznam.cz.

Těšíme se na společnou pouť!