Železný poutník

1 noc - 2 poutní místa - 50km - postní pěší pouť

Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - postní doba 2020

Svatý Kopeček - Svatý Hostýn

postní doba 2020

23. ročník Železného poutníka

Aktuálně: Vzhledem k mimořádným opatřením, která jsou vyhlášena na území celé ČR, nebude možné, aby pouť proběhla. O změnách vás budeme informovat.

Srdečně Vás zveme na 23. ročník železného poutníka - postní pěší pouť, která se koná vždy v noci z pátku na sobotu týden před květnou nedělí. Pouť začíná mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a končí mší svatou v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

info k letošnímu ročníku

  • start: pátek 27.3. 2020 v 18:00 | Svatý Kopeček | mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie
  • konec: sobota 28.3. 7:15 | Svatý Hostýn | mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
  • s sebou: svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty

Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření. Na Hostýně bude otevřen poutnický dům, kde je možné dospat do mše.

Případný odvoz na Hostýn během cesty je zajištěn. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám. V případě dotazů je možné využít email marian.husek@seznam.cz, informace poskytuje taky farnost na Svatém Kopečku nebo v Louce.

Těšíme se na společnou pouť!