Železný poutník

1 noc - 2 poutní místa - 50km - postní pěší pouť

27. ročník Železného poutníka

Srdečně Vás zveme na 27. ročník železného poutníka - postní pěší pouť, která se koná vždy v noci z pátku na sobotu týden před květnou nedělí. Pouť začíná mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a končí mší svatou v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

info k letošnímu ročníku

  • start: 15. 3. 2024 18:00 | Svatý Kopeček | mše svatá v Bazilice Navštívení Panny Marie
  • konec: 16. 3. 2024 7:15 | Svatý Hostýn | mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie
  • s sebou: svačinu, dobrou náladu a dobré pohodlné boty

Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření.

Případný odvoz na Hostýn během cesty je zajištěn. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje každý sám. V případě dotazů je možné využít email marian.husek@seznam.cz.

Těšíme se na společnou pouť!