Železný poutník

1 noc - 2 poutní místa - 50km - postní pěší pouť

Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - postní doba 2020

Svatý Kopeček - Svatý Hostýn

postní doba 2020