Železný poutník

1 noc - 2 poutní místa - 50km - postní pěší pouť